Veiligheid en certificering

Om te zorgen dat het varen met gasten zo veilig mogelijk gebeurt, zijn er regels en periodieke keuringen voor traditionele zeilschepen die varen met passagiers, zoals de Catharina van Mijdrecht. Zo moeten we voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen van de Europese veiligheidsregelgeving.

arrangementen_13

Veiligheid en certificering

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is toezichthouder en eindverantwoordelijke voor naleving van deze regelgeving in Nederland. Dit doen ze met ruim 1.300 medewerkers die samen werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Naast de scheepvaart doen ze dit bijvoorbeeld ook voor vliegtuigen en zeeschepen.

De Catharina van Mijdrecht wordt in opdracht van het ILenT periodiek gekeurd op diverse onderdelen. Denk hierbij aan aparte keuringen van de onder meer de constructie (romp, ijzerwerk), tuigage (mast, giek, touwen), reddingsmiddelen (vlotten, zwemvesten), installaties (gas, elektra), navigatie- en communicatieapparatuur, etc. Deze keuringen worden uitgevoerd door het ILenT gecertificeerde keuringsinstanties.

Zodra een keuring met goed gevolg is uitgevoerd ontvangen we een certificaat waarmee we kunnen aantonen dat het specifieke onderdeel van de Catharina van Mijdrecht voor een bepaalde periode is goedgekeurd. Hierbij de actuele lijst van gecertificeerde schepen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/gecertificeerde-zeilende-passagiersschepen-voor-binnenwateren

arrangementen (1)

Platform veiligheid chartervaart

In aanvulling op de bestaande, wettelijke organisaties is in 2018 Platform Veiligheid Chartervaart opgericht. Dit is een gezamenlijk overlegorgaan van Keuringsbureaus, boekingskantoren, de Enkhuizer Zeevaartschool en de schippers van de zeilende passagiersvaart, verenigd in de BBZ. De deelnemers hebben afgesproken samen te werken in het platform en structureel kennis over veiligheid vast te leggen en te delen.

Opleiding en vaarbewijs

De schipper beschikt over een Groot Vaarbewijs voor de beroepsvaart, die hij heeft ontvangen na het volgen van een opleiding aan de Zeevaartschool. Daarnaast houdt de bemanning zich aan de regels die zijn vastgelegd in de binnenvaartwet. Hiermee voldoen we aan dezelfde reguliere opleidingseisen als de binnenvaart en de zeevaart.

Veiligheid aan boord

Alles aan boord van de Catharina van Mijdrecht staat in het teken van veiligheid. Zo heeft de bemanning een gedegen opleiding gevolgd aan de Zeevaartschool, heeft het schip een hoge kindvriendelijke reling en zijn er voldoende zwemvesten en veiligheidsmiddelen voor alle gasten aan boord. Naast de periodieke keuring in opdracht van het ILenT, worden jaarlijks alle rondhouten (o.a. mast en giek) gecontroleerd door onze mastenmaker/houtdeskundige; Jeroen van Wijngaarden.

zakelijk-header-photo

© 2022 - Catharina van Mijdrecht